Közép- és felsőfokú vizsgák összehasonlító táblázata

KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁKOrigo (kétnyelvű)BME (kétnyelvű)Delf B2 (egynyelvű)
hallott szöveg értésemagyar nyelvű feladatlap megoldásajegyzetkészítés
igaz-hamis választásos
feladatlap
2 hangfelvétel
feladatlap kitöltése
SZ
Ó
B
E
L
I
beszédkészség
irányított beszélgetés
kép leírása
szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval
ugyanaz, mint az Origoegy rövid alapdokumentumból kiindulva álláspontunk bemutatása, megvédése
Í
R
Á
S
B
nyelvi ismeretekfeleletválasztós feladatlap


szótár nélkül!!
-lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel
- feleletválasztós feladatlap
szótár nélkül !!
E
L
I
Íráskészségirányított fogalmazásugyanaz, mint az Origoérveket felvonultató személyes állásfoglalás
olvasott szöveg értésemagyar nyelvű kérdésekre válaszszövegrészek, állítások összekapcsolása; kérdésekre válaszadás2 írott dokumentumhoz 1 feladatlap kitöltése
fordításfrancianyelvű szöveg fordítása magyar nyelvreugyanaz, mint az Origo
magyar nyelvű szöveg fordítása franciára

Felsőfokú nyelvvizsgák összehasonlító táblázata

FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁKOrigo (kétnyelvű)BME (kétnyelvű)DALF C1 (egynyelvű)
S
Z
Ó
B
E
hallott szöveg értésekétszeri hallgatás után magyar nyelvű feladatlapkétszeri hallgatás után
- jegyzetkészítés
- igaz-hamis választásos feladatlap
feladatlap kitöltése
L Ibeszédkészség1.irányított beszélgetés
2.önálló témakifejtés képi stimulus alapján
3.szituációs szerepjáték
ugyanaz, mint az Origo 1 órás felkészülés
után több dokumentum alapján előadás az adott témában, majd beszélgetés a témáról a vizsgáztatóval4.magyar nyelvű szöveg összefoglalása franciául
nyelvi ismeretekfeleletválasztó nyelvtani-lexikai teszt
50 egység
-feleletválasztós teszt 10kiegészítés
-lyukas szöveg önálló kiegészítése
-lyukas szöveg kiegészítése adott egységekkel
magyar szöveg tömörítése 1800-2000n
I
R
Á
S
B
E
L
I
íráskészségfogalmazás 22-25 sor
irányítási pontok alapján
2 téma
irányított fogalmazás
4 szempont alapján
-több írott dokumentum alapján szintézis írása
- érvelő esszé írása dokumentum alapján
( 2 témakör közül lehet választani)
olvasott szöveg értésefeladatlap kitöltése-szövegrészek összekapcsolása
- kérdésekre válaszadás
1500-2000 szavas dokumentum alapján feladatlap kitöltése
francianyelvű szöveg fordítása magyar nyelvre
1600n

Comments are closed.