A nyelvtanulásról általában

Globalizált világunkban a nyelvtanulás jelentősége  nőttön-nő. Ám mit ér a lehetőség, ha az ember nem képes élni vele?
Már a régi mondás is úgy tartja: ” Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz”.

De vajon minden ember képes, akár diák- akár felnőtt korban, egy ilyen bonyolult, összetett rendszer elsajátítására?

A mai közoktatás követelményrendszerének kidolgozói szerint igen. Sőt két nyelv középfokú szintű elsajátítása a minimum egy bármilyen diploma megszerzéséhez. A nyelvoktatás  módszere  legalább annyira egységes, mint a  közel azonos vizsgakövetelemények.
Aki nem képes betagozódni e rendszerbe, az érezze számkivetettnek magát? Kerüljön háttérbe azért, mert az ő nyelvi-kommunikációs képességei nem oly fejlettek, mint az informatikai-, mérnöki tehetsége, vagy “csupán” az írói-alkotói vénáját tökéletesítette a Teremtő, netán fizikai adottságai rendkívüliek?

Az én válaszom is IGEN a feltett kérdésre.

Ráadásul ehhez ki sem kell lépned otthonodból. A tudás házhoz jön.  Elég egy laptop, tablet, okostelefon s a képernyő segítségével kedvenc fotelodból gyarapíthatod tudásod a SKYPOS távtanítás segítségével.

Azt gondolom, hogy véget kellene vetni a kizárólag kommunikáció-központú nyelvtanításnak, mint a nyelvtanulás egyetlen lehetséges módjának. Mindenki képes nyelvet tanulni, ahogy az izomrendszere, memóriája, s tájékozódási képessége is fejleszthető mindenkinek.
Gondoljunk arra a nemzedékre, amelyik gyermekként nem szívhatta még magába saját füllel egy idegen nyelv dallamát, amelyiknek az alaptudásbázisából kimaradt a nyelvi készség fejlesztése. Nekik is joguk van ahhoz az élményhez, melyet egy kultúra közvetlen megismerése jelenthet. Ők is olvasnának szakirodalmat munkájuk minél igényesebb elsajátításához, simogathatnák lelküket idegenföldön élő poéták és írók elgondolkodásra érdemes soraival, megszervezhetnének szeretteiknek egy tartalmas felfedező körutat az adott országban a mindentudó világhálón keresztül anélkül, hogy külső segítséget kéne ehhez igénybe venniük. De tanulhat nyelvet az unokáiért élő nagymama, hogy értőn kérdezhesse ki a leckét, vagy hogy pár kedves szót intézzen külföldön letelepedő szerettének új rokonságához. Megannyi példát hozhatnék még, miért is érdemes nyelveket tanulni.

Ideje már, hogy a megnövekedett kereslethez növekedjék a kínálat is, hogy ne csak a nyelvvizsgáért, hanem elménk edzésére, új kapuk megnyitására is belevágjunk egy-egy nyelv meghódításába. Miért kell mindenáron erőltetni ezt a fránya kommunikációt? Különben is a mai világban a net, msn és sms bűvöletében pont a közvetlen emberi társalgás szorul egyre nagyobb háttérbe. Nem kéne hát haladni a korral?

Csak bátorítani tudok  mindenkit, élete tarkítására, elméje frissen tartására, s az új élményeknek szabad utat engedve, kötelezettségek nélkül is tanuljon nyelveket, hisz teljesebb lesz az élete, jobban eligazodhat majd az őt  körülvevő széles e világban.

Adjon egy esélyt magának! Próbáljad ki a távoktatást!

Comments are closed.