Egyéni oktatás


Az egyéni oktatás jellegénél fogva gyakorlatilag mindenkinek ajánlott, legyen SKYPE vagy személyes a találkozásunk. Az óra során fontos a változatosság, a következetes számonkérés, a megfelelő számú ismétlés, az autentikus tanagyag biztosítása. A tervszerű munka nem működik bizonyos szabályok betartása nélkül, melyek  az óra pontos kezdésére, annak lemondására vonatkoznak.

Ideális azok számára:

- akik már tanulták csoportban a nyelvet, s hézagok keletkeztek az ismeretek felhalmozása során;
- akiknek  valamelyik nyelvi készsége( beszéd, szövegértés stb.) túlságosan elmarad a többi készség szintjétől;
- aki már egy középhaladó szintre jutott tanulmányaiban, s közösségi formában nem jut elég lehetőség társalgásra, a tanultak   begyakorlására, gyakorlati alkalmazására;
- akinek egyéni igényei, céljai vannak a nyelvvel;
- aki most kezdi tanulni, és segítségemmel egy logikusan felépített rendszerben, de  az eddig megszokott nyelvtanulástól eltérően szeretné elsajátítani a francia nyelvet.

Magántanításról általában

Azok számára, akik idegenkednének még a skypos oktatástól elmondom, hogy gyakorlati különbség nincs e között a távoktatási forma és egy személyes találkozású óra lezajlása között. Mindkét esetben a magánórák során  törekszem mind a beszédkészség, mind a hallás utáni értés, mind az írás-fogalmazás készségeinek fejlesztésére. E célok érdekében változatos multimédiás eszközöket, érdekes, autentikus nyelvi forrásokat használok fel.

Javasolok egy haladási menetet, melynek vannak közös jellemzői:
- az óra minimum háromféle készség fejlesztését tartalmazza, hiszen a változatosság elengedhetetlen a figyelem ébrentartásához.
- minden új információ a füzetbe kerül.
- A kezdő tanulók a kiejtés gyors elsajátítása érdekében hangfelvételen is megkapják az óra anyagát , így az otthonukban újra és újra meghallgathatják azt.
- Autentikus, aktuális forrásokkal dolgozom, mivel  lényeges, hogy a nyelv mielőbb az informálódás, a szórakozás és új kultúrákhoz való hozzáférés eszköze legyen. Ebből  adódik, hogy csak külön kérésre tanítok nyelvkönyvekből. Persze egy-egy adott témához forrásként rendszeresen használom őket.
- Mindig van házi feladat, melyet jellegéből adódóan vagy az órán, de gyakrabban utána javítok ki, az erre rendszeresített 2 füzet egyikében, a másikban a tanuló tud otthon dolgozni.

Elvárásaim a hatékony munka érdekében

A tanítvány törekedjen arra, hogy az órán időben legyen jelen s a feladott házi feladatot rendben elkészítse, s lehetőség szerint az óra előtt minimum egy nappal elküldje. Amennyiben nincs ideje készülni az órára, erről engem e-mail-ben értesítsen, hogy a házi feladat ellenőrzésére, átbeszélésére tervezett időt más nyelvi fejlesztésre fordíthassam. Késés esetén sms-ben tájékoztasson, s fogadja el, hogy az elveszett időt, csak akkor tudom pótolni, ha  erre módom és  időm van a következő óra alkalmával.

Az órák lemondása

A sikeres munka fontos előfeltétele a rendszeresség. Ha a tanuló  például csak minden 2. órára jár el, azzal  áltatja magát, hogy nyelvet tanul, a kitűzött céltól távolodik, s feleslegesen kidobott pénzzé válik az a néhány óra, amin jelen van. Gondoljunk arra is, hogy ezáltal másoktól vesszük el a tanulás lehetőségét.  Tanár, s diák azonos érdeke tehát, hogy csak akkor kezdjenek a közös munkához, ha a diáknak erre ténylegesen van szabad kapacitása.

Az órákat legkésőbb 12 órával az óra megkezdése előtt lehet térítésmentesen lemondani. Ha a lemondásra az utolsó 12 órában kerül sor, akkor az óra díjának felét a következő órán ki kell fizetni, amennyiben az állandó helyét szeretné megtartani a tanítvány.
Sorozatos hiányzások esetén az állandó helyről változó időpontokra kerül át a tanuló.

Comments are closed.