Bemutatkozik a franciatanár

Herczeg Gabriella franciatanárEddigi pályám a franciatanítás sokarcúságát tükrözi: egyéni és csoportos képzés, oktatás gimnáziumban, oktatás  a Francia Intézetben gyermekek, diákok és felnőttek részére, minisztériumokban köztisztviselőknek, vállalatoknál vezetőknek és közalkalmazottaknak egyaránt. Ez a sokszínűség az alkalmazott módszerek állandó gazdagodását eredményezte, s nem utolsó sorban egy olyan emberismerethez vezetett, melyet kitűnően kamatoztatok a tanítás során.

A franciatanítás állomásai

Franciatanári diplomám megszerzése után 13 évig tanítottam gimnáziumban, francia tagozatos osztályokban. Ezt követően a Budapesti Francia Intézetben szereztem további tapasztalatokat. Az elmúlt évek során számos továbbképzés és franciaországi ösztöndíj segítségével fejlesztettem módszertani tudásomat, melyet volt alkalmam kollégáimnak is átadni az általam tartott előadásokon, illetve gyakorlati továbbképzéseken.

Gimnáziumi oktatás

Az ELTE Bölcsészkarán szereztem franciatanári diplomát. Pályámat gimnáziumi tanárként kezdtem. Főleg francia tagozatos osztályokban tanítottam.  Diákjaim OKTV helyezésekkel, sikeres nyelvvizsgákkal és felvételikkel dicsekedhettek. 1999-ben angolból középfokú nyelvvizsgát tettem, majd ezt követően angoltanárként is alkalmazott munkáltatóm. Angol nyelvtanárként rádöbbentem arra, hogy a tanítás egy velünk született képesség, a gyakorlatban alkalmazva pedig készséggé válik, s bármilyen területen alkalmazható, melyet behatóbban ismer az ember. Óráimon alkalmaztam drámapedagógiai módszereket, irodalmi olvasmányokat, verseket, zenét, egyszóval mindent, ami lekötheti a 10-18 éves korosztályt.

Továbbképzések franciatanárok számára

Közben párhuzamosan előadásokat tartottam a Franciatanárok Magyarországi Egyesülete által szervezett nyári egyhetes, és évközi egynapos továbbképzéseken kollégák részére. A fő témám: Hogyan válhat az irodalom már a nyelvtanulás viszonylag korai szakaszában is a franciaórák részévé?

Budapesti Francia Intézet

1999 nyarán Michel Soignet meghívott nyári intenzív tanfolyamot tartani a Francia Intézetbe. A csoportom különkérésére ősztől is folytathattam velük a munkát, s azóta a Francia Intézet tanáraként is dolgozom. Áttérni a felnőttoktatásra izgalmas feladat volt számomra. Egészen új módszereket kellett kifejlesztenem az eredményesség érdekében. Nem csak a „házon belül” vezettem nyelvtanfolyamokat, hanem cégek, minisztériumok, állami vállalatok számára is tartottam un. kihelyezett kurzusokat.

Franciaországi ösztöndíjak

Módszertani fejlődésemben segítségemre voltak a franciaországi ösztöndíjak, ahol új és új inspirációt kaptam egy komplexebb tanítási módszer kidolgozásához.
1996- Besançon: drámapedagógia, ritmus gyakorlatok, „simulation globale”
2000- Vichy: Cavilam – franciatanítás TV5-tel
2008- Bécs: A magyar elnökségi stáb francianyelvi felkészítése az Európa Uniós elnökségre

Egyéb szakmai tevékenységek

Magyarországon is részt vettem számos franciatanároknak tartott továbbképzésen:
legutoljára pl. a blog-írást tanultam meg franciatanítási célokra.

Szervezőként többször részt vettem diák-csere programokban Franciaországban.
Többnapos kultúrkirándulásokat szerveztem felnőtt és gyermek közönségnek egyaránt Párizsba.

Leave a Reply