Bemutatkozik a franciatanár

Herczeg Gabriella franciatanárEddigi pályám a franciatanítás sokarcúságát tükrözi: egyéni és csoportos képzés, oktatás gimnáziumban, oktatás  a Francia Intézetben gyermekek, diákok és felnőttek részére, minisztériumokban köztisztviselőknek, vállalatoknál vezetőknek és közalkalmazottaknak egyaránt. Ez a sokszínűség az alkalmazott módszerek állandó gazdagodását eredményezte, s nem utolsó sorban egy olyan emberismerethez vezetett, melyet kitűnően kamatoztatok a tanítás során.

A franciatanítás állomásai a jelentől a múltig

TÁVOKTATÁS  SKYPON

2010 óta foglalkozom TÁVOKTATÁSsal. Mára ez a tanítási forma vált fő profilommá. A világ minden tájáról vannak különböző szinten lévő tanítványaim. Közülük számtalan olyan, akik sikeres  felsőfokú nyelvvizsgát tettek úgy, hogy személyesen soha nem találkoztunk.  A módszerem letisztult, nyelvkönyv készül belőle, hogy minél szélesebb közegeknek adhassam tovább e tudást.

Budapesti Francia Intézet

1999 nyarán Michel Soignet meghívott nyári intenzív tanfolyamot tartani a Francia Intézetbe. A csoportom külön kérésére ősztől is folytathattam velük a munkát, s így a Francia Intézet tanáraként is dolgozhattam. Áttérni a felnőttoktatásra izgalmas feladat volt számomra. Egészen új módszereket kellett kifejlesztenem az eredményesség érdekében. Nem csak a „házon belül” vezettem nyelvtanfolyamokat, hanem cégek, minisztériumok, állami vállalatok számára is tartottam un. kihelyezett kurzusokat.

Továbbképzések franciatanárok számára

Közben párhuzamosan előadásokat tartottam a Franciatanárok Magyarországi Egyesülete által szervezett nyári egyhetes, és évközi egynapos továbbképzéseken kollégák részére. A fő témám: Hogyan válhat az irodalom már a nyelvtanulás viszonylag korai szakaszában is a franciaórák részévé

Gimnáziumi oktatás

Az ELTE Bölcsészkarán szereztem franciatanári diplomát. Pályámat gimnáziumi tanárként kezdtem. Főleg franciatagozatos osztályokban tanítottam.  Diákjaim OKTV helyezésekkel, sikeres nyelvvizsgákkal és felvételikkel dicsekedhettek. 1999-ben angolból középfokú nyelvvizsgát tettem, majd ezt követően angoltanárként is alkalmazott munkáltatóm. Angol nyelvtanárként rádöbbentem arra, hogy a tanítás egy velünk született képesség, a gyakorlatban alkalmazva pedig készséggé válik, s bármilyen területen alkalmazható, melyet behatóbban ismer az ember. Óráimon alkalmaztam drámapedagógiai módszereket, irodalmi olvasmányokat, verseket, zenét, egyszóval mindent, ami lekötheti a 10-18 éves korosztályt.

Franciaországi ösztöndíjak

Módszertani fejlődésemben segítségemre voltak a franciaországi ösztöndíjak, ahol új és új inspirációt kaptam egy komplexebb tanítási módszer kidolgozásához.
1996- Besançon: drámapedagógia, ritmus gyakorlatok, „simulation globale”
2000- Vichy: Cavilam – franciatanítás TV5-tel
2008- Bécs: A magyar elnökségi stáb francianyelvi felkészítése az Európa Uniós elnökségre

Egyéb szakmai tevékenységek

Magyarországon is részt vettem számos franciatanároknak tartott továbbképzésen:
legutoljára pl. a blog-írást tanultam meg franciatanítási célokra.

Szervezőként többször részt vettem diák-csere programokban Franciaországban.
Többnapos kulturális kirándulásokat szerveztem felnőtt és gyermek közönségnek egyaránt Párizsba.

Leave a Reply